Wang Xingwei
Exhibition views

Love Expert, Galerie Urs Meile, Beijing, China, 24.8. - 12.11.2023

Oriental Nobility, No. 6 Warehouse, Hetong Aoyuan, Beijing, China, 22.8. - 15.9.2023

Wang Xingwei, Galerie Urs Meile, Zurich, Switzerland, 9.6. - 29.7.2023

The Code of Physiognomy, Galerie Urs Meile (798), Beijing, China, 21.3. - 12.5.2019

Shenyang Night, Galerie Urs Meile (Caochangdi), Beijing, China, 21.3. - 31.3.2019

Honor and Disgrace - Organized by Galerie Urs Meile, Supported by Platform China, Beijing, China, 10.9. - 23.10.2016

Wang Xingwei, UCCA - Ullens Center for Contemporary Art, Beijing, China, 19.5. - 18.8.2013

Wang Xingwei, Galerie Urs Meile, Lucerne, Switzerland, 13.4. - 7.7.2012

Wang Xingwei, Galerie Urs Meile, Beijing, China, 5.11.2011 - 12.2.2012

One-man Show, Galerie Urs Meile, Beijing, China, 8.11.2008 - 11.1.2009

Large Rowboat, Galerie Urs Meile, Lucerne, Switzerland, 12.5. - 30.6.2007

Large Rowboat, Galerie Urs Meile, Beijing, China, 3.2. - 31.3.2007